Doelstelling


Stichting Ayni Peru-Holanda zet zich in voor de allerarmste bevolking van Peru. We richten ons vooral op de boerendorpjes in de Andes, die ver afgelegen zijn van de 'bewoonde' wereld en vaak verstoken zijn van elke vorm van hulpverlening. In nauwe samenwerking (= ayni) met de lokale bevolking zetten wij kleinschalige projecten op. Uitgangspunt is dat de vraag vanuit de lokale Peruaanse bevolking zelf komt. Door actieve deelname aan de projecten ondervinden zij dat ze hun eigen leefomstandigheden kunnen verbeteren. dekbedovertrekken


In Nederland zamelen wij fondsen in ter financiering van de projecten in Peru. Donateurs en belangstellenden houden wij regelmatig op de hoogte van de voortgang van onze projecten via deze website en een (gratis) nieuwsbrief die drie maal per jaar verschijnt.


Achtergrond


Het begon in 2001 toen Tinke Meeren besloot een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Zij vertrok naar Peru om daar 6 maanden als vrijwilligster te werken in een kindertehuis in een klein dorpje in het Andesgebergte. Gedurende haar verblijf ontstonden vriendschappen met de plaatselijke bevolking met name in en rond het bergdorpje Lambrama. Dat ligt in Apurímac, het op één na armste departement van Peru, ten zuidwesten van Cusco. De inwoners zijn rechtstreekse afstammelingen van de eens zo machtige Inca's, maar leven nu onder zeer primitieve omstandigheden. Hun enige bestaansbron is traditionele landbouw (maïs en aardappelen) en veeteelt (kippen, schapen, geiten, varkentjes).


Problemen


De grootste problemen waar zij mee kampen zijn:


-    ondervoeding,

-    erbarmelijke huisvesting en infrastructuur,

-    gebrekkige scholing, geen beroepsopleidingsmogelijkheden,

-   gebrekkige scholing, geen beroepsopleidingsmogelijkheden.


Vaak zien de mensen zelf geen oplossingen voor deze problemen. Ze zien geen uitweg omdat ze niet over de juiste kennis beschikken, en ook niet over de financiële middelen om structureel verbetering in hun situatie te brengen. Bovendien weten ze vaak niet de weg te vinden naar instanties die hen zouden kunnen helpen of worden ze 'gevangen gehouden' in traditionele rollenpatronen. Daarom ervaren ze hun leven als uitzichtloos en berusten in hun lot. Vooral veel jongeren leiden hierdoor een doelloos bestaan.


Ook na haar vertrek bleef Tinke in contact met de mensen uit deze Andesregio. De lokale bevolking vroeg haar hen te helpen met de ontwikkeling van het gebied. Zij gaven aan vooral behoefte te hebben aan:


-    onderwijs/ leermiddelen,

-    (her)bouw van huizen, wegen en bruggen,

-    aanleg drinkwaterleiding,

-    landbouwvoorlichting en -verbetering.


Tinke gaf hieraan gehoor door in het najaar van 2001 samen met mensen uit Nederland, die betrokken zijn bij Peru en kennis hebben van ontwikkelingssamenwerking, de stichting Ayni Peru-Holanda op te richten. Inmiddels woont Tinke een groot gedeelte van het jaar in Lambrama waar zij samen met Plinio Yupanqui en in nauwe samenwerking met de lokale bevolking projecten opzet en uitvoert.


Werkwijze


Stichting Ayni wil de Andesbewoners graag helpen de negatieve spiraal waarin zij verkeren te doorbreken. Dat doen wij door:


-    de mensen bewust te maken van de onderliggende oorzaken van hun problemen;

-    de mensen zelf oplossingen voor die problemen te laten dragen en aan te laten geven wat ze nodig hebben om verbetering te      brengen in hun situatie;

-    scholing en middelen te bieden waarmee ze zelf de problemen kunnen aanpakken.


Wij organiseren elke maand een bijeenkomst met de dorpsbewoners. Het is belangrijk dat iedereen mag en durft te praten. De mensen leren zelf hun problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Voor een project financiert Stichting Ayni de materialen, maar de uitvoering ervan ligt altijd geheel in handen van de dorpsbewoners zelf. Door hen bij het hele proces te betrekken, leren ze verantwoordelijkheid te nemen en positief te denken. Zo versterken we de dorpsorganisatie en werken we aan duurzame ontwikkeling. Het leidt tot een mentaliteitsverandering, waar we trots op zijn.


AYNI en vrijwilligerswerk in Peru en Nederland


Zowel de projecten in Peru als de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat er geen geld verloren gaat. 100% van iedere gedoneerde Euro komt direct ten goede aan de Peruaanse bevolking. De projecten in Peru voeren wij uit met 'Rikchariy Huayna Lambrama'. Dit is een organisatie van jongeren die zelf graag de handen uit de mouwen steken om de levensomstandigheden in hun dorp en omgeving te verbeteren. De jongeren doen dit werk onbetaald, in ruil voor een gezonde warme maaltijd. Oprichter en leider van Rikchariy is Plinio Yupanqui, die wegens geldgebrek zijn studies landbouwkunde en medicijnen niet heeft kunnen afmaken. Hij zet zich met hart en ziel in voor de armste mensen in zijn geboortedorp Lambrama. Met zijn nimmer aflatende enthousiasme is hij voor velen een inspirerend voorbeeld.


AYNI wordt regelmatig benaderd door mensen die ons graag willen helpen door op vrijwillige basis mee te werken aan onze projecten in Lambrama (Peru). Helaas moeten wij hen en wellicht ook u teleurstellen. Wij waarderen het aanbod zeer, maar de huidige situatie leent zich tot onze spijt niet voor het werken met vrijwilligers in Peru. AYNI bestaat nog maar relatief kort; de stichting is klein en in opbouw. Wij beschikken niet over mogelijkheden om vrijwilligers te huisvesten of adequaat te begeleiden. Bovendien is het uitgangspunt van de stichting om zoveel mogelijk en voor zover haalbaar aan de projecten te werken in samenwerking met de lokale bevolking. Wel hopen wij in de toekomst scholingsprojecten op te zetten, waarbij jongeren geschoold worden in praktische zaken als timmeren, loodgieterswerk, naaien etc. Daarbij denken we aan het werken met vrijwillige docenten of studenten uit Nederland, maar voorlopig is dit nog toekomstmuziek.


Van der Garde. Jarenlang de specialist op het gebied van parasols u kunt bij hen bestellen zowel in de winkel als via de webshop en door hun jarenlange ervaring kunnen zij u voorzien van uitstekend advies voor de aankoop van een parasol. wat wij tegenwoordig ook vaak zien is dat mensen een parasol plaatsen boven hun tuinset, op deze manier kunt u lekker in de schaduw genieten van een zomerse dag op uw tuinset in de schaduw. neemt u voor vragen gerust contact op voor vragen en advies.


Hoe kunt u ons vanuit Nederland helpen?


Wilt u zich vanuit Nederland op vrijwillige basis inzetten om de stichting AYNI te helpen de lokale bevolking in Lambrama te helpen? Dan kan dat als volgt:


U kunt bijvoorbeeld zelf een INZAMELINGSACTIE organiseren:


Auto nodig om hulp te bieden


AYNI is momenteel dringend op zoek naar fondsen om een tweedehands auto te kopen. De auto is nodig om bouwmaterialen en mensen te vervoeren naar de verafgelegen dorpjes om daar te kunnen werken aan het opknappen van scholen, aanleggen van waterleidingen etc. Bovendien is de auto nodig om mensen in nood te helpen. Inwoners van de bergdorpjes moeten een hele dag lopen voor ze een EHBO Post bereiken, hetgeen in noodgevallen soms absoluut onmogelijk is.


Wilt u in uw woonplaats of op uw school een inzamelingsactie houden? Wij hebben folders en een videoband die u hiervoor kunt inzetten: anneke.demaat@ayniperuholanda.nl


Gebruikte goederen gezocht

Ook gebruikte goederen zijn zeer welkom. De mensen in Peru kunnen deze heel goed gebruiken. Wij zorgen voor de verscheping naar Peru. Heeft u nog warme kleding, educatief speelgoed, naaimachines, gereedschap? Neem dan contact met ons op: Chris Verweij: chris.verweij@ayniperuholanda.nl


Wat betekent Ayni?


Ayni komt uit het Quechua. Quechua was de officiële taal van de Inca's en wordt nog altijd door 13 miljoen Zuid-Amerikanen gesproken. Ayni is een belangrijk begrip in het Quechua. Het betekent zoiets als samenwerking: "Als jij mij vandaag helpt de aardappels te poten, help ik jou volgende week de maïs te oogsten". Op deze wijze weten de Andesboeren al eeuwenlang te overleven. Toen wij naar een naam zochten voor onze stichting in oprichting, stelden de Peruanen zelf 'Ayni' voor. Gestoeld op de gedachte: vele handen maken licht werk, maar ook als symbool voor de samenwerking tussen mensen uit het welvarende Nederland en het arme Peru.


Organisatie


Adres:        Stichting Ayni Peru-Holanda

Postbus 765

8440 AT Heerenveen


         

Telefoon:        020-6647875

E-mail:        info@ayniperuholanda.nl

Postbank:        9271705 t.n.v. Stichting Ayni Peru-Holanda te Heerenveen

Bestuur:        Tinke Meeren (voorzitter)

               Grytsje Klazema

               Anneke de Maat


Medewerkers:                

Fondsenwerving

en goederentransport: Chris Verweij

Webmaster: Marc Ortolo info@action2improve.com


Overige gegevens:                

-    Inschrijving Kamer van Koophandel van Amsterdam, dossiernummer 34168284

-    Belastingdienst: Stichting Ayni Peru-Holanda is geregistreerd bij de Dienst Registratie en Successie en wordt officieel aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956


Verhalen

Sheila:


Thuis is het open huis. Er moeten altijd extra bordjes bijgezet worden om hongerige magen te stillen. Sheila komt iedere dag langs, soms al om 6 uur ´s ochtends. Zij is een geestelijk gehandicapt meisje van een jaar of 17, de "dorpsgek". Zij heeft alleen nog een moeder maar die is altijd dronken en verwaarloost haar totaal, zij slaat haar zelfs veel. Sheila zegt tegen iedere vrouw "mama" en tegen iedere man "papa"; ze kan nog niet tot 3 tellen en spreekt nauwelijks Spaans. Ze krijgt bij veel mensen wel een restje eten, maar in een plastic zakje waar ze dan met haar handen uit eet. Dat kan ik niet aanzien, dus bij ons eet ze gewoon aan tafel uit een bord samen met iedereen mee, waarom niet? Sheila is erg blij dat er bij ons de hele dag muziek op staat, want ze is gek op dansen, soms danst ze uren aan een stuk, in haar eentje, waarbij ze schatert van plezier. Ik ben echt om haar gaan geven, ze is ook zo aanhankelijk en wil me de hele tijd zoenen en omhelzen, wat niet altijd gemakkelijk voor me is want ze stinkt soms zo.


Er zijn een aantal mannen in het dorp die misbruik maken van haar behoefte aan aandacht en liefde, maar gelukkig krijgt ze iedere drie maanden de prikpil in het ziekenpostje, zodat ze niet zwanger hoeft te raken. Ik maak me soms zorgen om Sheila, vooral als ze ziek of een beetje depressief is, en vraag me af, of ze geholpen zou zijn als ze terecht zou kunnen in een tehuis voor zulke meisjes als zij; in Lima blijkt er een te zijn. Plinio is van mening dat ze daar niet gelukkiger zou zijn, misschien wel schoner en met gezonder eten, maar gevangen binnen vier muren. Het meisje is gewend aan de vrijheid van de natuur, ze zwerft de hele dag rond, baadt lekker in de rivier. Op de een of andere manier heeft ze haar eigen plaats in deze gemeenschap.


Vanochtend toen ik opstond scheen de zon eindelijk weer. We zitten in de regentijd en dan kunnen drie dagen achter elkaar neerslag behoorlijk lang en kil zijn. Op het bovenste gedeelte van de patio, waar het zon het eerste komt, zat Sheila bij het kraantje. De buurvrouw, Guadalupe, was Sheila's haar aan het wassen, met shampoo. Ik zag het meisje in stilte genieten van de aandacht, het lekker geurende schuim, de streling door haar lange donkere lokken. Dankjewel, Guadalupe.